You are viewing a single comment's thread from:

RE: Zmiany w regulaminie pl-artykuly (2018.02.12)

in #polish6 years ago

Ciekawe zdanie. Zawsze myślałem, że polish jest dla wszystkich. Piszesz jednak, że polska albo poland powinno takie być. Patrząc po innych tagach, które są związane z różnymi jezykami najczęsciej jednak są to nazwy krajów. Może jednak byłem w błędzie.... ? Zasiałeś niepokój w mojej głowie.

Sort:  

Cieszę się, że jesteś otwarty na rzeczową argumentację.

Doceniam to. Niestety nawet ewentualne uznanie, że tag "polish" to wcale nie naturalna "główna brama" do polskiego Steemita, to dopiero pierwszy krok w moim projekcie, i to ten najłatwiejszy. Trudniejsze kolejne kroki miały polegać 1) na uznaniu, że Ci, którzy wybudowali tę społeczność, mają tu coś do powiedzenia, a w związku z tym ma sens głosowanie z uwzględnieniem reputacji i 2) wybraniu Rozjemców, którzy mieliby wsparcie polskiego, "społecznego" steem power i byli w stanie zapobiegać tutaj konfliktom i zjawiskom negatywnym.

Niestety dla mojego pomysłu, polska społeczność z bez porównania większym entuzjazmem odnosi się do planów skupienia aktywności na tagach jeszcze bardziej pobocznych: tematycznych pl- oraz pl-artykuly :(

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.022
BTC 26246.05
ETH 1593.83
USDT 1.00
SBD 2.15