Steem Meetup #2 Warszawa - nasza prezentacja na temat Wise - protokołu drugiej warstwy sieci Steem

in polish •  11 months ago  (edited)


W pierwszej kolejności, chciałbym podziekować @aditor'owi za zorganizowanie tego Meetupu! Od Aditora owo nagranie dostałem znacznie znacznie wcześniej, ale z powodu innych rzeczy na głowie, nie miałem kiedy się zabrać za wrzucenie tego tutaj. Pomimo tego, że nagranie już ma kilka miesiecy, to nadal jest w znacznej większości aktualne, zatem zapraszam do obejrzenia! :)

Podczas bardziej formalnej części wraz z @jblew miałem przyjemność przedstawić wam koncept stojący za projektem Wise. Przypomnę tylko, że tego samego dnia drugą prezentacje miał @nicniezgrublem, na temat Głodnych Wiedzy i Engrave.

W momencie przedstawiania owych prezentacji oficjalnie jeszcze nie współpracowaliśmy wszyscy razem. Zdradzę jednak to, że my już wtedy prowadziliśmy rozmowy na temat współpracy, które później zostały sfinalizowane... czego konsekwencją było powstanie Wise Teamu.

Wersja YouTube


▶️ DTube
▶️ IPFS

Edit: Project Wise jest już dostępny pod adresem https://wise.vote/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!