Sort:  

w 16:52 mówisz o danych z blog media. Wydaje mi się, że bardzo fajną informacją uzupełniającą było by zestawienie tamtych liczb... z liczbami Głodnych wiedzy, tj. ilu blogerów GW w przeciągu roku coś zarobiło :)

Słuszna uwaga - przygotowałem więc specjalny wykres, który obrazuje ilu autorów na Głodnych Wiedzy zarobiło trochę tokenów, czyli więcej niż większość blogerów w Polsce ;)

Loading...

O super! Dzięki za dodanie, będę miała dziś co oglądać :)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.043
BTC 10946.80
ETH 381.57
USDT 1.00
SBD 0.98