Steem Meetup #2 Warszawa - moja prezentacja o Steemfounders, Głodnych Wiedzy oraz Engrave

in #dlive5 years ago (edited)
Sort:  

w 16:52 mówisz o danych z blog media. Wydaje mi się, że bardzo fajną informacją uzupełniającą było by zestawienie tamtych liczb... z liczbami Głodnych wiedzy, tj. ilu blogerów GW w przeciągu roku coś zarobiło :)

Słuszna uwaga - przygotowałem więc specjalny wykres, który obrazuje ilu autorów na Głodnych Wiedzy zarobiło trochę tokenów, czyli więcej niż większość blogerów w Polsce ;)

Loading...

O super! Dzięki za dodanie, będę miała dziś co oglądać :)

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 41423.31
ETH 2246.68
USDT 1.00
SBD 5.25