[PL] Dlaczego Steemit wymaga emaila i numeru telefonu podczas rejestracji - czyli o tym czym jest Rate Limiting i z czym to się je.

in #polish3 years ago (edited)
Sort:  

Obejrzałem x2 :) Bardzo przystępny materiał dla osoby niewatajemniczonej w sprawy techniczne.

Super materiał, sporo wyjaśniłeś o tym jak działa steemit. Dzięki

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 11246.38
ETH 391.81
SBD 1.03