[PL] Dlaczego Steemit wymaga emaila i numeru telefonu podczas rejestracji - czyli o tym czym jest Rate Limiting i z czym to się je.

in polish •  2 years ago  (edited)
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Dobra robota. Upvoted

  ·  2 years ago (edited)

Obejrzałem x2 :) Bardzo przystępny materiał dla osoby niewatajemniczonej w sprawy techniczne.

Super materiał, sporo wyjaśniłeś o tym jak działa steemit. Dzięki