Pokaż jak mnie znasz! Propozycja zabawy dla #polish

in #polishlast year (edited)

Przychodzę dziś do Was z propozycją zabawy - “Pokaż jak mnie znasz”. Polish jest bardzo zgraną społecznością. Wiemy o sobie dosyć dużo z naszych postów, ale najwięcej z rozmów na czacie (które chyba nigdy się nie kończą:)).

question-mark-2110767_1280.jpg

W zabawie chodzi o napisanie minimum pięciu faktów o osobie, która nas nominowała. Może być to w formie tekstu lub wypunktowane, najważniejsze, aby w poście było minimum pięć faktów.
Starajmy się nikogo nie urazić, wymieniać jedynie pozytywne rzeczy, tak, aby nasza zabawa była dla wszystkich miła.

Nie ujawniamy danych personalnych, takich jak adres zamieszkania imię i nazwisko, ani innych prywatnych informacji

Na post czekamy siedem dni. Jeżeli osoba nominowana nie wyrazi chęci zabawy to lecimy dalej, więc osoba, która jako ostatnia nominowała - musi wybrać kogoś innego.

W celu łatwiejszego znalezienia wszystkich postów, proponuję, aby każdy uczestnik użył tagu “faktyomnie”.

Zaczynamy!

Nominuje @fervi'ego. I to jego zadaniem jest napisanie minimum pięciu faktów, które o mnie wie. W poście, w którym to napisze, powinien na końcu nominować kolejną osobę, która wymieni fakty na jego temat.

Dołączycie się? :)

Sort:  

Zapowiada się świetna zabawa!
Twój post został podbity głosem @sp-group-up Kurator @julietlucy.

Congratulations @nieidealna.mama! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Here are the winners
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

!tip 1 hide

O ja ale fajny pomysł!
Oby nikt mnie nie wybrał :>

@voxmortis purchased a 12.48% vote from @promobot on this post.

*If you disagree with the reward or content of this post you can purchase a reversal of this vote by using our curation interface http://promovotes.com

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.02
BTC 11493.87
ETH 382.61
SBD 1.04