Steem Monsters... Koniec sezonu... Białe kluczem do ligi DIAMOND III

in #polish4 years ago (edited)
Dziś ostatni dzień sezonu w Steem Monsters. Dzienny Quest wylosował mi do gry Niebieskich. Nie inwestuję obecnie w tę talię i skorzystałem z możliwości zmiany i padło na Zielonych. To moja ulubiona talia i mam ją rozbudowaną już w stopniu pozwalającym na swobodną i skuteczną rozgrywkę na poziomie ligi GOLD. 5 pojedynków dziennego zadania wygrałem szybko i po cichu liczyłem na jakąś złota kartę w nagrodach. Niestety 8 wygranych kart rozczarowało. Jedynie 2 z nich wydają mi się na dłuższą metę w miarę wartościowym wzmocnieniem moich talii.

PIRATE ARCHER i HIGHLANDER ARCHER to karty atakujące z dystansu i myślę, że podniesione na wyższy lvl będą solidnym wsparciem w kolejnych rozgrywkach. Walki w tym sezonie zakończyłem partią Białych a ostatnie zwycięstwo pozwoliło mi z wynikiem 2811 wskoczyć do ligi DIAMOND III i dzięki temu jutro otrzymam 40 kart z nagrody na koniec sezonu. Wszystko to zgodnie z założonym na początku sezonu planem.

Zachęcam do zagrania Stemm Monsters. Gra świetnie rozwija umiejętność strategicznego myślenia i nie jest trudna do opanowania. Wszystko czego nie wiecie a chcielibyście się o niej dowiedzieć znajdziecie na profilu @potworkowestudio wspierającym swoją wiedzą polskich graczy.

Zwycięskich walk!

Sort:  

Congratulations @moonwind! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27008.29
ETH 1889.34
USDT 1.00
SBD 2.27