EVVIVA L'ARTE!

in #polish4 years ago (edited)
Polska właśnie dołączyła do Chin... Dogoniliśmy ich wreszcie ! Tak jak Chiny prześladują i szykanują artystów np. Ai Weiweia tak polski rząd zaczął prześladować i szykanować polskich twórców.

Elżbieta Podleśna rozkleiła w Płocku wizerunki Maryi i Dzieciątka z aureolami w kolorach tęczy, po czym została zatrzymana, a jej mieszkanie przeszukano.... To początek tego co Was czeka...

Uzbrojona w ostrą broń Policja będzie Wam walić w drzwi o 6 rano... Wchodzić do domu i go przeszukiwać... Będą Wam zabierać "zabezpieczać" samochody, komputery, telefony, drukarki, teczki ze szkicami i gotowe prace... Będą Was zamykać w areszcie za kratami jak przestępców i stawiać Wam zarzuty... Będą Was piętnować w mediach i w internecie... Przyszedł na Was kres niezależni, wolni, artyści... Poeci, pisarze, malarze, graficy, rzeźbiarze, satyrycy i rysownicy... Już Wam zdejmują sztuki z afiszów, już Wam odwołują koncerty i wystawy... Już Wam odbierają dotacje i wsparcie finansowe z ministerstwa "kultury". Będzie jeszcze gorzej... Jarek weźmie Was krótko za mordę!

Będą Wam zakuwać ręce w kajdanki i machać przed oczami kartką wydartą z kodeksu karnego z tekstem:

Artykuł 196 Kodeksu karnego mówi o tym, że "kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

Wystarczy, że ktoś powie, że Wasza praca obraża jego uczucia religijne...

Nie będzie tabu dla sztuki... To się nie uda... Nigdy w historii świata żaden lewicowy czy prawicowy reżim nigdy nie zniszczył wolnej sztuki. Bo sztuka nie zna granic i jak to dawniej bywało tak i teraz znajdzie swoje miejsce w podziemiu by satyrą i szyderstwem uderzyć w prześladujący ją reżim. Wyjdzie za granicę tego ciemnogrodu i tam będzie się rozwijać na przekór religijnym fanatykom.

Eviva l'arte! Człowiek zginąć musi -
cóż, kto pieniędzy nie ma, jest pariasem,
nędza porywa za gardło i dusi -
zginąć, to zginąć jak pies, a tymczasem,
choć życie nasze splunięcia niewarte:
evviva l'arte!

Eviva l'arte! Niechaj pasie brzuchy
nędzny filistrów naród! My, artyści,
my, którym często na chleb braknie suchy,
my, do jesiennych tak podobni liści,
i tak wykrzykniem; gdy wszystko nic warte,
evviva l'arte!

Evviva l'arte! Duma naszym bogiem,
sława nam słońcem, nam, królom bez ziemi,
możemy z głodu skonać gdzieś pod progiem,
ale jak orły z skrzydły złamanemi -
więc naprzód! Cóż jest prócz sławy co warte?
evviva l'arte!

Evviva l'arte! W piersiach naszych płoną
ognie przez Boga samego włożone:
więc patrzym na tłum z głową podniesioną,
laurów za złotą nie damy koronę,
i chociaż życie nasze nic niewarte:
evviva l'arte!

W Bazylice konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku wisi kopia obrazu Hansa Memlinga "Sąd ostateczny". W centrum obrazu jest postać Chrystusa a tle wielka tęcza... Memlinga też oskarżycie o obrazę uczuć religijnych?

Bibliografia - K. Przerwa Tetmajer, EVVIVA L'ARTE!
Foto - Pixabay

Sort:  

This post is supported by $0.17 @tipU upvote funded by @grecki-bazar-ewy :)
@tipU voting service: get instant upvotes + profit sharing tokens | For investors.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.07
JST 0.019
BTC 25657.97
ETH 1743.40
USDT 1.00
SBD 1.95