Czerwona siła

in #polish4 years ago (edited)
Ostatnich kilka dni moich walk w QUEST-ach w Steem Monsters zdominowały Czerwone. Dostawałem ich w wyniku losowania albo po zmianie z Niebieskich, których na tą chwilę nie rozwijam. Chcąc nie chcąc musiałem zaprzyjaźnić się z Summonerem Czerwonych i MARLIC INFERNO ze swoja agresywną talią stał się częstym bohaterem moich walk.

Na poziomie ligi SILVER i GOLD gdzie obecnie się poruszam postanowiłem jako tank-a grać zamiennie dwie karty i obserwować jak sobie radzą.

To jedna z moich ulubionych kart. Na 3 lvl przy koszcie 6 many oferuje 9 punktów życia + 1 punkt pancerza i dwie umiejętności. Pierwsza to 50% szansy - na zatrucie atakowanej jednostki przeciwnika co skutkuje utratą przez nią na początku każdej rund do 2 pkt. życia. Druga to możliwość oddania ciosu po ataku ręcznym jednostce atakującej, również z prawdopodobieństwem 50%. Przy szybkości 6 stanowiącej dodatkowy atut, ustawiona na pierwszej pozycji wydała mi się świetnym tankiem i jestem z niej zadowolony.

Drugim tank jakim grałem jest tańszy i na poziomie 5 lvl karty jaką gram również posiada dwie umiejętności.

Za 4 many mamy stwora, który atakuje za 3 punkty z szybkością 4, ma 7 pkt. życia i może się uzdrowić jak również ma 50% szansy na oddanie ciosu atakującej go jednostce przeciwnika przy walce w zwarciu.

Podpatrując taktykę innych graczy jak np. @jacekw, w walce według zasad:

Melee Mayhem - Potwory walczące wręcz mogą atakować z każdej pozycji.

Super Sneak - Wszystkie potwory atakujące wręcz posiadają umiejętność specjalną Sneak.

Zacząłem grać kolejną mocno offensywną kartą z talii Czerwonych.

Karta jest jak dla mnie wręcz mordercza jeżeli zdąży zaatakować to może jednym atakiem znacznie osłabić lub zniszczyć sporą część kart przeciwnika. Umiejętność "blast" umożliwia zadanie obrażeń sąsiadującym potworom atakowanej jednostki przeciwnika. Te dodatkowe obrażenia to 50% ataku na jednostkę główną.

Druga z podpatrzonych taktyk, polegająca na atakowaniu ustawionych z tyłu kart przeciwnika, to wykorzystanie dwóch kolejnych kart atakujących w zwarciu i posiadających umiejętność Sneake - Nasz potwór atakuje ostatniego potwora z drużyny przeciwnika.

Aby wzmocnić szanse moich potworów na skuteczny i szybki atak starałem się również grać kartę, która dzięki umiejętności Swiftness - Potwory z drużyny otrzymują +1 do szybkości, podnosi ich szanse w walce.

Z perspektywy kilkunastu dni walk kartami jakimi dysponuję doszedłem do wniosku, że Czerwone dadzą się lubić i mają swoje mocne strony, które można z powodzeniem wykorzystać w określonych warunkach zasad walki. Zapewne na wyższych poziomach dobór kart będzie inny ponieważ wraz z wyższym lvl kart będą one miały więcej umiejętności. Moje obserwacje dotyczą poziomu lig na jakim ja obecnie się poruszam i kart rozwiniętych na danym lvl, które sam posiadam. Ta garść refleksji z przygody z Czerwonymi to moje subiektywne wnioski i proszę nie rozpatrywać ich w kategorii poradnika gry a jedynie jako luźną relację stanowiącą wynik obserwacji zwykłego gracza.

Wszystkiego czego nie wiecie na temat Steem Monsters a chcielibyście się dowiedzieć aby samemu spróbować swoich sił w walkach, znajdziecie na wskazanych poniżej profilach czynnie wspierających polską społeczność Steem Monsters.

@potworkowestudio i @akademia-sm

Zachęcam do ich odwiedzenia i obserwowania, to prawdziwa kopalnia wiedzy w temacie Steem Monsters.

Zwycięskich walk!

Sort:  

W walce z białymi na tanka nadaje się również Naga Wizard. Umiejętność Shield bardzo pomaga, a magiczny atak omija tarczę białych, no chyba, że zasady gry mówią,że magiczny atak najpierw niszczy tarczę.

Dzięki za info. Przetestuję ten wariant jak dotąd nie przyglądałem się jeszcze Naga Wizard.

Congratulations @moonwind! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 20 posts. Your next target is to reach 30 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Here are the winners
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

!tipuvote 0.2 hide

💎Congratulations! By using @tipU service today you have won 2 @steembasicincome shares from @tipU :) From now on @steembasicincome (or one of its accounts) will upvote your posts and comments :)

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27069.68
ETH 1891.93
USDT 1.00
SBD 2.26