RE: Ustawa o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej i własności obywateli polskich przed grabieżą. Propozycja Stanisława Michalkiewicza.

You are viewing a single comment's thread from:

Ustawa o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej i własności obywateli polskich przed grabieżą. Propozycja Stanisława Michalkiewicza.

in polish •  2 months ago 

Z tego co pamiętam to "dochód na jedną głowę" mają dwa razy większy niż w USA, więc wszystkie pomyły socjalistycznego rozdawnictwa wzbudzają śmiech na sali

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!