RE: Ustawa o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej i własności obywateli polskich przed grabieżą. Propozycja Stanisława Michalkiewicza.

You are viewing a single comment's thread from:

Ustawa o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej i własności obywateli polskich przed grabieżą. Propozycja Stanisława Michalkiewicza.

in polish •  last month

Dzięki, co ciekawe Pan w filmie mówi, że 70% społeczeństwa szwajcarskiego zagłosowało w referendum przeciw "płacy gwarantowanej". Z tego wnioskuję, że to społeczeństwo jest bardziej kumate niż nasze, które w 80% zagłosowałoby przeciwnie, czyli "za" (tak mnie się wydaje).

Wspomniał też referendum o wykupieniu banków szwajcarskich, w których to rząd postąpił wbrew woli ludu, czyli też nie do końca słuchają tych referendów - i to też nie jest "głupie".

Podoba mnie się temat mniejszych jednostek samoorganizujących się, czyli tych kantonów. Generalnie ta zasada działa wszędzie - zarówno w skali zarządzania państwem jak i w życiu codziennym, lepiej problemy dzielić na mniejsze i rozwiązywać lokalnie...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Z tego co pamiętam to "dochód na jedną głowę" mają dwa razy większy niż w USA, więc wszystkie pomyły socjalistycznego rozdawnictwa wzbudzają śmiech na sali