RE: Za kilka dni na nocnym niebie zobaczymy Perseidy czyli "spadające gwiazdy".

You are viewing a single comment's thread from:

Za kilka dni na nocnym niebie zobaczymy Perseidy czyli "spadające gwiazdy".

in polish •  9 months ago  (edited)

ładne :D
było robić kiedy był pomarańczowy :D

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Próbowałem, ale niestety nie mogłem złapać ostrości, a brak statywu nie pomagał, bo przy powiększeniu 30x minimalne ruchy palcami powodowały, że mi Księżyc uciekał z kadru ;D