NBP sponsoruje kolejne artykuły o kryptowalutachsteemCreated with Sketch.

in #polish2 years ago (edited)

Okazuje się, że NBP sponsoruje teraz tematykę kryptowalut na portalu wpolityce.pl.

Po wejściu na stronę główną, na górnym pasku znajduje się zakładka o nazwie "Twoje finanse" (niebieskie zaznaczenia zrobione przeze mnie).
obraz.png
Gdyby ktoś miał wątpliwości, oto link do zarchiwizowanej wersji: https://archive.fo/IfJm1

Zakładka ma link:
https://wpolityce.pl/twoje-finanse?utm_source=header&utm_medium=icone&utm_campaign=nbp
Jak widać przechowywane w nim są najzwyczajniej dane wskazujące na to, że zakładka powstała w związku z kampanią nbp. Jest to po prostu kampania na zlecenie samego NBP - Narodowego Banku Polskiego.

A co znajduje się w zakładce? No cóż, na samym starcie wita nas artykuł pod tytułem "Ryzykowny świat kryptowalut":
obraz.png
Archiwum: https://archive.fo/zmaw6

I oto co znajduje się na końcu treści artykułu:
obraz.png

Tutaj znajduje się cały artykuł: https://wpolityce.pl/twoje-finanse/391344-ryzykowny-swiat-kryptowalut
Archiwum: https://archive.fo/ls4QD

Sort:  

No OK, ale w czym problem? Czy rynek kryptowalut nie jest ryzykowny? Ostrzeganie ludzi którzy nie mają o kryptowalutach żadnego pojęcia jest problemem według Ciebie?

Sami obracają się przeciwko sobie hmm

Congratulations @mickson! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Quarter Finals - Day 1


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @mickson! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board of Honor

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @mickson! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!