Ostatnio brak czasu na napisanie czegokolwiek :(

in #polish2 years ago (edited)

Siema.

Ostatnio nie mam w ogóle czasu by cokolwiek napisać i wrzucić na Steemit :( Wszystko to spowodowane jest remontami, które ostatnio zajmują mi sporo czasu. Cały swój tegoroczny urlop musiałem wykorzystać na pracę z tym wszystkim związaną i tak naprawdę nie wiem ile to jeszcze potrwa, bo co rusz to powstają nowe problemy. Powoli jednak widać światełko w tunelu i jak tylko się z tym wszystkim uporam, to postaram się napisać coś ciekawego.

Pozdrawiam :)

woman-1253487_1920.jpg

Sort:  

Nic się nie przejmuj. Zaraz skończy się sezon wakacyjny to wszystkim przyjdzie wena na pisanie. Lato i upał dał się we znaki. W tym okresie chyba też większość nie ma czasu nawet przysiąść do pisania... Także luzik 😉

Congratulations @mefio! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.025
BTC 18862.43
ETH 589.65
SBD 1.30