Klanovsky.pl - blog o życiu i miłości. Polecam

in #polish2 years ago

Siema

Dziś chciałbym wam polecić bloga prowadzonego przez mojego znajomego. Chłopak bardzo fajnie i ciekawie pisze, tak więc jeżeli chcielibyście poczytać o życiu i miłości, wbijajcie do niego na klanovsky.pl. POLECAM!

Poniżej jeden z jego tekstów.

"Owszem, miłość to wszystko. To dzięki niej przychodzimy na świat i dzięki niej żyjemy. Tylko że czasami jest tak, że piękne i kochające serce to za mało. Tego świata nie namalował Walt disney i prawda jest taka, że ludzie chcą się z nami spotykać z określonych powodów. Jesteśmy kluczami, które działają na zasadzie ,sezamie otwórz się'. Przyciągamy do siebie innych, bo wyróżnia nas np. wygląd, styl życia, charakter i osobowość. Bo co z tego że umiesz oddać komuś serce na tacy, skoro w każdym związku zachowujesz się jak jamnik w cyrku, który skacze przez palące się obręcze?

Co z tego, że masz swoją kancelarię, jak jesteś nudny jak flaki z olejem.

Życie to nie jest kalka, w której ciągle pierze się skarpety, gotuje obiady i naprawia cieknący kran. Zanim nadejdą złote gody, to coś trzeba do tego czasu robić a 190 cm wzrostu, własna kancelaria albo ładne pośladki, mogą być w tym czasie tylko miłym dodatkiem. Niczym więcej."

blog-2355684_1920.jpg

Sort:  

Congratulations @mefio! You received a personal award!

Thank you for the witness votes you made to support your Steem community and for keeping the Steem blockchain decentralized

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.028
BTC 35887.95
ETH 1238.82
USDT 1.00
SBD 3.27