You are viewing a single comment's thread from:

RE: Chochliki i greckie Boże Narodzenie.

in #polish5 years ago

Chochlików u mnie nie ma, ale mam za to krasnoludki w ogrodku. Wystawiam im codziennie mleczko i trochę jedzenia, ale z reguły zjada go bezdomny kotek, który zadomowił sę w pobliżu. Niezaradne jakieś te krasnoludki skoro mu na to pozwalają ;)

Świetny artykuł :)

Sort:  

Podobno staropolskie chochliki przybierają postać kota jak napisała @tapioka, więc pewnie dobrze że wystawiasz mleczko i jedzenie za drzwi, bo z chochlikami (i z kotkami) nigdy nic nie wiadomo ;)
Dziekuję za komentarz :)
Wesołych Świąt :)

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 28617.74
ETH 1797.73
USDT 1.00
SBD 2.84