Sort:  

Cześć!
Używaj polskich tagów z przedrostkiem "-pl", czyli #pl-blog i #pl-fotografia.
Pozdrawiam :)

Dzięki za podpowiedz.....

Pozdrawiam:)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17145.09
ETH 518.65
SBD 1.12