Sort:  

Cześć!
Używaj polskich tagów z przedrostkiem "-pl", czyli #pl-blog i #pl-fotografia.
Pozdrawiam :)

Dzięki za podpowiedz.....

Pozdrawiam:)

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 11947.08
ETH 371.11
USDT 1.00
SBD 1.00