Bitcoin jest jak magia...

in polish •  6 months ago 

Bitcoin jest jak…

55525894_824313417933513_7800541661947232256_n.jpg

Bitcoin jest jak fizyczna gotówka: jesteś za niego odpowiedzialny . Jeśli stracisz portfel, tracisz pieniądze. Możesz dać bitcoina komuś, kto będzie go dla ciebie przechowywał , ale będzie tak jak w każdym banku: musisz mu zaufać.

Bitcoin różni się od fizycznej gotówki: możesz przechowywać tyle, ile chcesz i nie zajmie to miejsca. Możesz wysłać go do każdego na świecie . Nie da się podrobić. Nie możesz przekazać go w ciągu jednej sekundy: aby faktycznie zagwarantować, że transakcja się wydarzyła, musisz poczekać 10-15 minut na wyprodukowanie kryptograficznego dowodu przez sieć. Jednak w przypadku niewielkich płatności osobistych czasami możesz zaakceptować płatności z zerowym potwierdzeniem przy stosunkowo niskim ryzyku anulowania transakcji.

Bitcoin jest jak złoto: nie można go wyprodukować , jest jego ograniczona ilość i ta ilość jest rozproszona w kontinuum czasoprzestrzeni (głównie czas). Aby zdobyć trochę bitcoinów, ktoś powinien ci je dać, albo powinieneś je zdobyć. Podobnie jak złoto, Bitcoin jest błyszczący: przyciąga ludzi swoją piękną inżynierią, wbudowanym językiem programowania kontraktowego, mądrymi zachętami i libertariańską obietnicą wolności od przymusu.

Bitcoin jest inny niż złoto: podaż bitcoinów jest całkowicie ustalona przez zaplanowane wydobycie (tylko tyle bitcoinów jest tworzonych na godzinę). Masz gwarancję, że nikt nie znajdzie nagle góry bitgoldu ani nie wydobędzie jej na asteroidach. W przeciwieństwie do złota, trudność Bitcoin jest dostosowana do wysiłków wydobywczych, aby utrzymać ustalony harmonogram. Możesz wykopać całe złoto w jeden dzień, ale nigdy nie będzie to możliwe z Bitcoinem, niezależnie od tego, jak szybkie staną się komputery. Trudność wydobycia może nieznacznie wyginać harmonogram (sieć dostosowuje trudność do wyprodukowania 6 bloków na godzinę, ale jeśli sieć stale rośnie, może wytworzyć 7-8 bloków na godzinę).

Bitcoin jest jak bank: są komputery, baza danych i transakcje. Baza danych przechowuje całą historię wszystkich płatności przychodzących i wychodzących: kto wysyła, do kogo. Wszystko jest cyfrowe. Nie ma skarbców ze złotymi lub osobistymi skrzynkami depozytowymi, tylko księgowość w jednej „księdze głównej”.

Bitcoin jest inny niż bank: każdy może zweryfikować integralność księgi. Nie ma menedżera odpowiedzialnego za aktualizację księgi i upewnienie się, że nie jest ona modyfikowana. Każda osoba może mieć tyle kont, ile jej się podoba, a wszystkie konta są anonimowe (chyba że sam ujawnisz swoją tożsamość). Księga nie zapisuje nazw, tylko salda i numery kont. Nie ma możliwości „rezerwy cząstkowej”, gdy bank pożycza więcej pieniędzy niż faktycznie ma. W rzeczywistości nie ma żadnych długów w księdze bitcoinów: albo masz pieniądze na swoim adresie, a jest on w pełni twój, albo nie i nie możesz go w ogóle używać. Bitcoin umożliwia również blokowanie pieniędzy za pomocą „kontraktów”: zagadek kryptograficznych zaprojektowanych w celu rozprzestrzeniania decyzji między kilkoma osobami lub w czasie.

Bitcoin jest jak pieniądze Monopoly: istnieją abstrakcyjne żetony, które nie mają żadnych wartości. Ludzie cenią je, ponieważ decydują się na grę. W rzeczywistości to samo dotyczy złota lub innych pieniędzy.

Bitcoin różni się od pieniędzy Monopoly: istnieje ograniczona liczba żetonów i nikt nie może ich podrobić. Czyni to ich dobrymi kandydatami do powszechnie uznawanych przedmiotów kolekcjonerskich, takich jak złote lub srebrne monety.

Bitcoin jest podobny do Git: w Git (rozproszonym systemie kontroli wersji) wszystkie twoje zmiany są zorganizowane w łańcuch chroniony przez kryptograficzne skróty. Jeśli ufasz najnowszemu hashowi, możesz uzyskać wszystkie poprzednie informacje (lub dowolną jego część) z dowolnego źródła i nadal sprawdzać, czy tego oczekujesz. Podobnie, w Bitcoin, wszystkie transakcje są zorganizowane w łańcuch (łańcuch bloków) i po zatwierdzeniu, bez względu na to, gdzie są przechowywane, zawsze możesz zaufać dowolnemu fragmentowi bloku , sprawdzając łańcuch skrótów, który łączy się z hashem, któremu już ufasz. To naturalnie umożliwia rozproszone przechowywanie i łatwe kontrole integralności.

Bitcoin jest inny niż Git w taki sposób, że każdy stara się pracować na jednej gałęzi. W Git każdy może mieć kilka gałęzi i forków i łączyć je przez cały dzień. W Bitcoinie nie można . Blockchain jest w rzeczywistości drzewem historii transakcji, ale zawsze istnieje jedna największa gałąź (która ma wartość) i kilka przypadkowych mini-oddziałów (nie więcej niż jeden-dwa bloki), które nie mają żadnej wartości.

Bitcoin jest jak Bittorrent : sieć jest w pełni zdecentralizowana, nie ma ani jednej „mennicy” ani „banku”. Blockchain jest jak pojedynczy plik na bittorrent: uwierzytelniany kryptograficznie i współdzielony na wielu komputerach. Każdy uczestnik, w tym górnicy, działa na równych zasadach. Jeśli jedna część sieci zostanie zakłócona, transakcje mogą przepływać przez inne części. Nawet jeśli cała sieć ulegnie awarii, informacje o transakcjach są nadal przechowywane na wielu tysiącach niezależnych komputerów i nikt nie traci pieniędzy.
Kiedy ludzie ponownie łączą się ze sobą, mogą kontynuować wysyłanie transakcji, jakby nic się nie stało. Zarówno Bitcoin, jak i Bittorrent mogą przetrwać wojnę nuklearną, ponieważ informacje nie stają się radioaktywne i można je bezpiecznie replikować.

Bitcoin jest inny niż Bittorrent: zamiast wielu niezależnych „plików” istnieje jeden plik, który zawsze rośnie: blockchain. Ponadto najważniejsi uczestnicy: górnicy są nagradzani za swoją pracę prawdziwymi pieniędzmi.

Bitcoin jest jak wolność słowa: każda transakcja jest krótkim publicznym komunikatem, który można wymawiać bez względu na to, gdzie jesteś. Jeśli niektórzy górnicy to usłyszą, dodadzą go do łańcucha bloków i ta wiadomość będzie na zawsze w historii. Wszyscy to zobaczą i nikt nie będzie mógł jej wymazać.

Bitcoin nie przypomina wolności słowa. Transakcja przenosi monety, od których musisz zacząć. Więc nie każdy kretyn może krzyczeć, ale tylko ci, którzy mieli zasługę, aby zdobyć kilka monet na początku . Ponadto górnicy mogą odrzucać transakcje, jeśli są spamem lub nie zawierają wystarczających opłat. Tak więc nikt nie zapewnia nikomu wolności ale każdy stara się współpracować na zasadzie dobrowolności.

Bitcoin jest jak magia , po prostu tak jest.

0ryginał

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @marcelina2009! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 70 posts. Your next target is to reach 80 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Nie możesz przekazać go w ciągu jednej sekundy: aby faktycznie zagwarantować, że transakcja się wydarzyła, musisz poczekać 10-15 minut na wyprodukowanie kryptograficznego dowodu przez sieć. Jednak w przypadku niewielkich płatności osobistych czasami możesz zaakceptować płatności z zerowym potwierdzeniem przy stosunkowo niskim ryzyku anulowania transakcji.

Używam i polecam :D