Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Osiągnie tylko wtedy jeżeli BTC nie zacznie spadać.

Zrzut ekranu 2018-04-29 o 09.49.03.png

Cześć! Krótkie posty rzadko spotykają się z pozytywnym odezwem, natomiast utrudniają przeglądanie treści innym użytkownikom. Dalsze tworzenie krótkich wpisów nie przedstawiających wartości dla odbiorców może zostać uznane za spam i być może oflagowane. Polecamy tworzyć mniej postów, ale dbać o to, aby ich jakość była wysoka.

Jesteśmy Polish Cleaners i więcej o nas możesz przeczytać w naszym poście wprowadzającym.