Sort:  

Gratulacje, otrzymałeś głos od moderatorów platformy dBlog.pl. Świetny artykuł, aby tak dalej!


Czym jest dBlog.pl | Utwórz bloga z własną domeną | Wesprzyj nas

Gratulacje! Twojej wysokiej jakości treść podróżnicza została wybrana przez @rozku, kuratora #pl-travelfeed, do otrzymania 100% upvote, resteem oraz podbicia całym trailem @pl-travelfeed! Twój post jest naprawdę wyjątkowy! Artykuł ma szansę na wyróżnienie w cotygodniowym podsumowaniu publikowanym na koncie @pl-travelfeed. Dziękujemy za to, że jesteś częścią społeczności TravelFeed!

komentarz.png

Dowiedz się więcej o TravelFeed klikając na baner powyżej i dołącz do naszej społeczności na Discord.

Downvoting. Disagreement on rewards. Vote exchange through @sp-group delegation club = posting and selfvoting 10 times per day.

If this is a mistake and you no longer delegating Steem Power to the circle, please leave a comment. Downvote will be removed. Have a nice day.

Dzięki, baw się dobrze.

Gratuluję, Twój post został wybrany do konkursu na najlepszy post podróżniczy tagu #pl-travelfeed, zapraszam do zapoznania się z postami konkurentów i głosowania. Za udział w głosowaniu autor postu konkursowego otrzymuje 3 pkt.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 67120.19
ETH 3459.44
USDT 1.00
SBD 2.72