Wynik konkursu!

in #polish5 years ago

Cześć! Tydzień temu na profilu pojawił się post o konkursie ze zdjęciami, a dzisiaj oznajmiam zwycięzcę i wysokość nagrody!

Zwycięzcą zostaje @wadera za najciekawszą moim zdaniem argumentację i wygrywa pulę SBD z tego posta, czyli dokładnie 0,870 SBD (chciałbym, aby było więcej!)

@rozku i @jozef230 zaoferowali, że dorzucą się do puli, a więc @wadera, myślę, że możesz spodziewać się trochę więcej niż to co ja zaraz wyślę!

Dziękuję uczestnikom za wzięcie udziału :)

Trzymajcie się :)

Posted using Partiko Android

Sort:  

Gratulacje!

Posted using Partiko Android

Jak fajnie, dziękuję! Część nagrody przeznaczę na kolejny konkurs, który zorganizowała @rozku: https://steemit.com/engrave/@rozku/pele-mele
Zachęcam do wzięcia udziału :)

O proszę! Fajnie :) Gratuluję :)

Posted using Partiko Android

Super! Więcej takich zachętek do komentowania!

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67695.76
ETH 3822.34
USDT 1.00
SBD 3.65