You are viewing a single comment's thread from:

RE: Witamy w Steemit! - przewodnik dla autorów

in #polish3 years ago

Świetny tekst, bardzo przydatny. Mimo, że jestem już chwile na Steemit ciągle się uczę i muszę przyznać, że ten wpis mi wiele rozjaśnił.
Mam pytanie trochę z innej beczki czy istnieje aplikacja Steemit na telefon? Znalazłam coś takiego jak „steemit app” ale ma niewiele pobrań i niezbyt dobre oceny, nie ma komentarzy więc nie wydaje się wiarygodne.
Jeśli ktoś coś wie na ten temat proszę o wypowiedź :)

Sort:  

Ja po prostu wchodzę na steemit.com przez przeglądarkę na telefonie. Strona na mniejszym ekranie prezentuje się bardzo przyzwoicie - mnie tam nic więcej nie potrzeba.

Istnieje aplikacja eSteem stworzona przez @good-karma. Jest zarówno dla Androida, jak i dla iPhone. Ma własne błędy, ale działa. https://esteem.ws/

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.043
BTC 10978.93
ETH 382.43
USDT 1.00
SBD 0.97