Kolejna giełda skapitulowała pod naporem Polskiego prawa...

in polish •  last year 

abu.png

Polska giełda Abucoins Sp. z o.o zamyka działaloność. Dlaczego? jak możemy się domyśleć przez niejasne przepisy i zaborcze stanowisko Polskiego rządu w stosunku do kryptowalut...

Dnia 1 czerwca 2018 roku rozpoczęty zostanie proces likwidacji Abucoins Sp. z o.o. W związku z likwidacją nastąpi wypowiedzenie umów zawartych z Użytkownikami oraz, w konsekwencji, ich wygaśnięcie. Zgodnie z §25 Regulaminu zachowany zostanie 14-dniowy okres wypowiedzenia. W wyniku planowanego zamknięcia Giełdy zaleca się zaniechanie dokonywania dalszych wpłat Kryptowalut. Jednocześnie prosimy Użytkowników o wypłacanie pozostałych środków z Giełdy.

Pozdrawiamy,
Zespół Abucoins

Więcej informacji na temat Kryptowalut i technologi Blockchain znajdziesz na:
► Facebook - https://goo.gl/Tq6PSS
► Twitter - https://goo.gl/6bhWZn
► YouTube - https://goo.gl/QjL4gs

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Added to my follow list. Keep up the good work and what do you think of the current market?

Thank You! We'll see, now it's crypto consensus 2018, I think the price of Bitcoin will grow after him.