You are viewing a single comment's thread from:

RE: Witamy w Steemit! - przewodnik dla autorów

in #polish3 years ago

Dla mnie osobiście , jako dla nowego użytkownika ten poradnik jest jasny i przejrzysty. Ale właśnie taki moim zdaniem powinien być! Rozjaśniłby mi o wiele bardziej umysł przed założeniem konta [ i obawami] , gdybym tylko natknął się na niego dzień wcześniej. Super, jak najbardziej moje poprarcie!

Sort:  

Dziękuję za uznanie.
Tych przewodników będę więcej, @sndbox ma ich wiele i mi się spodobały.
Postaram się opublikować je przynajmniej raz w tygodniu.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.044
BTC 10933.85
ETH 380.06
USDT 1.00
SBD 0.98