[PL] Aethia czyli CryptoKitties 2.0!

in #polish6 years ago


Pewnie wielu z was wie, co to jest CryptoKitties, a jeżeli nie, to już wam tłumaczę. CryptoKitties to gra polegająca na hodowaniu kotów, które można kupić za etherum. Koty tak hodowane można potem sprzedawać, a niektóre gatunki są warte olbrzymie pieniądze. Niedawno wyszła wiadomość, że na rynek wchodzi konkurencja CryptoKitties o nazwie Aethia. Aethia będzie czymś w rodzaju Tamagotchi, tylko z szansą na zarobienie etherum. Pewnie większość osób z was styknęła się w przeszłości z Tamagotchi.

Tamagotchi Tamagotchi2

Tamagotchi polegało na posiadaniu swojego małego cyfrowego zwierzątka, które się karmiło, zajmowało się nim etc.. Na Aethii nazwa Tamagotchi została zmieniona na Ethergotchi. Nasze Ethergotchi będzię mogło rosnąć, rozwijając różne jego statystki i podwyższając jego wartość. Twoje zwierzątko przechodzi przez 3 fazy dorastania. Faza jajka, dziecka i dorosłego stworzenia.Narazie "gra" jest w pre-alphie co znaczy, że jedyne co można robić to zdobyć nasze jajko. 19 lutego rozpocznie się alpha gdzie nasze jajko będzię mogło się wykluć.

System refferali

3 referrals for a common egg (0.01 ETH)
10 referrals for a uncommon egg (0.05 ETH)
20 referrals for a rare egg (0.20 ETH)
50 referrals for a super rare egg (1.00 ETH)
100 referrals for an epic egg (5.00 ETH)
250 referrals for a mythic egg (20.0 ETH)
500 referrals for a legendary egg (100.0 ETH)

Jedynym sposobem, aby uzyskać jajko w tej chwili jest system refferali, jak widać tym więcej referrali zyskamy tym nasze jajko będzie warte więcej. Jak wiadomo etherum jest dość drogą kryptowalutą i ciągle idzie w górę.

Nie wiadomo czy Aethia wypali. Pokładam w tym projekcie dużo nadzieji, ponieważ wygląda bardzo interesująco. Myślę, że warto, chociaż to wypróbować dla własnych doświadczeń. :)

Link do strony z moim ref'em

Sort:  

[BOT] Witamy kotelinio na #polish, tagu używanym przez Polaków do publikacji polskich treści w ekosystemie Steem (np. Steemit czy Busy). W ekosystemie Steem wspiera się oraz nagradza się nową i autorską twórczość.

  • Plagiaty oraz kopiowanie cudzej twórczości są niemile widziane przez społeczność i mogą doprowadzić do ukrywania wszystkich publikowanych postów danego użytkownika.
  • Wszelkie szczegóły związane bezpośrednio z twoim kontem i twoimi postami znajdują się na steemd.com.
  • Posty zawierające takie rzeczy jak nagość, pornografia, wulgaryzmy czy przemoc powinny zawierać dodatkowo tag #nsfw (Not Suitable/Safe For Work).
  • Wiele ciekawych i bardziej szczegółowych informacji można przeczytać w FAQ dla zupełnie początkujących użytkowników Steemit.
  • Posiadamy polski serwer Discord.
  • Istnieje polski kanał na oficjalnym czacie, który wymaga osobnej rejestracji.
  • Jeżeli chcesz ładnie formatować swoje posty, to spójrz na poradnik stworzony przez społeczność Markdown.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Doggo from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.14
JST 0.029
BTC 57610.17
ETH 3118.28
USDT 1.00
SBD 2.39