You are viewing a single comment's thread from:

RE: Wielkanocny konkurs kulinarny. Danie z jajem. Jaja faszerowane

in #polish4 years ago

Jadłam takie jajka, ale dodatkowo byly one usmażone w panierce z bułki tartej i były cudowne. Szkoda, że przypomnialam sobie o nich dopiero oglądając twój post :)

Sort:  

Dobry pomysł, wypróbuję.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27535.02
ETH 1750.32
USDT 1.00
SBD 2.89