RE: Marianne i jej "łokieć penisisty", czyli o tym, że miłość jest wszędzie.

You are viewing a single comment's thread from:

Marianne i jej "łokieć penisisty", czyli o tym, że miłość jest wszędzie.

in polish •  last month 

Film już zobaczony, jak dla mnie 8/10 mimo spojlera w powyższym artykule.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ale jesteś szybki :)
Fajnie, że się podobało!