RE: Marianne i jej "łokieć penisisty", czyli o tym, że miłość jest wszędzie.

You are viewing a single comment's thread from:

Marianne i jej "łokieć penisisty", czyli o tym, że miłość jest wszędzie.

in polish •  last month

Film dodany do playlisty
Dzięki

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Proszę bardzo :)

·

Film już zobaczony, jak dla mnie 8/10 mimo spojlera w powyższym artykule.

·
·

Ale jesteś szybki :)
Fajnie, że się podobało!