RE: Cześć, jestem... Choruje na... I wciągnęło mnie krypto :)

You are viewing a single comment's thread from:

Cześć, jestem... Choruje na... I wciągnęło mnie krypto :)

in polish •  2 years ago 

Zrobiłem weryfikację. Dziękuje za podpowiedź, dziś właśnie czytałem o osobie która na fikcyjnie chore dziecko zabrała 500tyś. zł więc faktycznie trzeba weryfikować komu pomagamy.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!