RE: KOSMO, czyli jak dzielni Czesi na Księżyc lecieli

You are viewing a single comment's thread from:

KOSMO, czyli jak dzielni Czesi na Księżyc lecieli

in polish •  2 years ago  (edited)

Chcę obejrzeć Kosmo, odkąd się o nim dowiedziałam! Mogę zapytać czy oglądałeś go przez uloz.to z napisami, czy może gdzieś w Czechach?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Najpierw na czeskiej stronie przez VPN, a potem po paru miesiącach z uloz.to, z polskimi napisami - jednak dużo mi to dało, bo o ile z czeskich napisów rozumiałem całkiem sporo i całą koncepcję serialu bez problemów, to jednak smaczki mi uciekały ;)