Who is he? | Kim on jest?

in polish •  2 years ago  (edited)

87D61E34-6478-46EF-B4DA-72D0C4176600.jpeg

PL: Mam na imię Piotrek, nie za dużo wzrostu i wagi, dużo zainteresowań i ciągły brak czasu na nie. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem, a zawodowo wygłupiam się i bawię z ludźmi.

ENG: My name is Piotrek (Peter), I have not too much height and weight, lots of interests and constant lack of time for them. Privately, I am a happy husband and father, and professionally fooling around and playing with people. And my English is usually a Google translator :-)

D6FDFF86-2EC0-4B90-9C84-9DCA4203DB73.jpeg

PL: niezły cyrk to firma, którą prowadzę z żoną. Organizujemy imprezy prywatne i firmowe, prowadzimy warsztaty, zajmujemy się promocją i edukacją artystyczną. Tu nas znajdziesz

ENG: niezły cyrk (good circus | not bad circus | nice mess) is a company that I run with my wife. We organize private and company events, workshops, we do promotion and artistic education. Here you can find us

F1298F62-7CDB-4CA8-A2B9-9ADCDCE53A0E.jpeg

PL: Odkąd pamiętam, gram na bębnach.

ENG: I've been playing drums since I remember.

9C50D227-5B76-4B9F-B4FD-8ED934D6D966.jpeg

PL: Od niedawna uczę się iluzji, a najchętniej iluzji karcianej. To niestety jedno z zainteresowań, na które nie starcza mi czasu.

ENG: Recently, I've been learning illusion, and most often I'm learning a card illusion. This is unfortunately one of the interests that I do not have enough time for.

EAAC6998-580A-4C72-9853-EAC1575ED6F2.jpeg

PL: Lubię instrumenty etniczne i zabawę obrazem.

ENG: I like ethnic instruments and playing with a picture.

841ED14D-B24D-431D-917D-37D8AD46B49F.jpeg

PL: Lubię podróżować i poznawać ludzi. Moje ostatnie przygody, jak tylko znajdę wolną chwilę, opisuję w blogu.
Zapraszam do czytania, oglądania i komentowania wszystkiego, co publikuję. Będę wdzięczny za uwagi i wskazówki :-)

ENG: I like traveling and meeting people. My last adventures, as soon as I find a free moment, I describe in blog.
I invite you to read, watch and comment on everything I publish. I will be grateful for your comments and tips :-)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

welcome here wish you have a good time

Thank You @lopezdacruz.


Welcome to Steemit @jaman!

I wish you much success and hope you find Steemit to be as rewarding and informative as I have.

Here are some links you might find useful.
Your stats on SteemNow
Your stats on SteemWorld
Your stats on SteemD
How to use Minnow Booster
How does Steemit actually work?

Introbot is hosted and managed with donations from @byColeman to help make your journey on Steemit be truly rewarding. Your feedback is always welcome so that we may improve this welcome message.
Oh yea, I have upvoted you and followed you. Many blessings from @introbot & @bycoleman

Hey pleased to meet you. Drumming is awesome. Happy to see you are having lots of fun with what you do every day.
I am Following your blog 🌈🌴🦋💛☀️

Thank You @sallybeth23 :-)

Miło cię poznać. Powodzenia na Steemit

Dziękuję. Pozdrawiam słonecznie i pewnie do zobaczenia tu właśnie.

Your Post Has Been Featured on @Resteemable!
Feature any Steemit post using resteemit.com!
How It Works:
1. Take Any Steemit URL
2. Erase https://
3. Type re
Get Featured Instantly & Featured Posts are voted every 2.4hrs
Join the Curation Team Here | Vote Resteemable for Witness