Najlepiej wynagradzani autorzy w popularnych tagach (30 dni)

in polish •  11 months ago  (edited)

Wstęp

Poniższe statystyki przedstawiają autorów z największą sumą wypłat w danym tagu w ciągu ostatnich 30 dni (brana jest pod uwagę wartość wyświetlana przy poście (total_payout)). Głosy od płatnych botów są pominięte. Dane pochodzą ze http://steemsql.com/. Poprzednie tego typu statystyki można obejrzeć tutaj.

Tagi z największą sumą wypłat

Pierwszy krok to zebranie listy 100 tagów z największą sumą nagród. Brane są pod uwagę tagi z prefiksem pl- (wyjątki to: #tematygodnia, #reakcja, #nikura, #labirynt-swiata, #szarastrefa). Dodatkowo wyświetlona jest liczba postów w danym tagu, liczba (unikalnych) autorów oraz zmiana pozycji w stosunku do poprzedniego miesiąca.

.TagNagrodyPostyAutorzyZmiana
1pl-artykuly2533.2959982440
2pl-video536.427177500
3pl-podroze517.50512452 +1
4pl-emocjonalnie507.45630391 +1
5pl-nauka402.68512934 -2
6pl-ciekawostki373.56717543 +10
7pl-kuchnia368.23018263 +2
8pl-fotografia348.49339594 -1
9pl-blog306.31834189 +8
10pl-gry295.07130289 +4
11pl-historia294.90718249 +1
12pl-zdrowie274.61014349 +1
13tematygodnia262.9699752 -7
14reakcja248.13414143 -3
15pl-konkurs244.1998526 +9
16pl-sztuka227.6507136 +4
17pl-wege179.6497220 +5
18pl-game173.350523 +45
19pl-steem172.6437336 -9
20pl-kosmos167.2593712 +1
21pl-kryptowaluty160.06019052 -3
22pl-steemit149.5849044 -14
23pl-muzyka129.136110310
24pl-zwierzeta116.9605127 +5
25pl-sport115.48425666 +7
26pl-vlog113.7997214 -11
27pl-stream111.4985416 +271
28pl-tradycja109.8318617 -2
29pl-rekodzielo106.7464322 -2
30pl-technologia99.8169631 -11
31pl-hobby92.7768726 +25
32pl-filmy87.5097235 +3
33pl-architektura84.4962216 -3
34pl-wedkarstwo73.550669 +78
35pl-kuchniakonkurs68.3542814 +13
36pl-religia66.0913724 +2
37pl-gameplay63.21513323 +120
38pl-wise59.23963-
39pl-medycyna57.958149 -3
40pl-statystyki54.91696 -1
41pl-przepisy54.6146023 -16
42pl-bitcoin53.59012025 -8
43szarastrefa52.6557217-
44pl-ksiazki51.4393123 +5
45pl-astronomia51.07483 +5
46nikura50.840101 +1
47pl-kultura45.444199 -4
48pl-polityka44.7694921 -20
49pl-spektroskopia43.28581-
50pl-grykonkurs43.0503023 +20
51tygodnik40.50782 +1
52pl-dlive37.977209 +27
53pl-letsplay37.677409-
54pl-ogrod37.146429 -12
55pl-poradnik36.0484414 +59
56pl-natura33.9652113 -25
57pl-geopolityka31.987135 -16
58pl-prawo30.630216 -18
59pl-livestream29.403122-
60pl-bliskiwschod26.44182 -16
61pl-projekty26.38121-
62pl-psychologia25.243259 -29
63pl-linux25.137142 -10
64pl-live24.782125 +184
65pl-programowanie23.914136 -10
66pl-dzieci23.870129 -15
67pl-bitshares23.76831 -22
68pl-publikacje23.47241 -31
69pl-rpg21.07582 +36
70pl-dtube20.886245 +31
71pl-news19.1453313 -25
72pl-seriale18.715138 +8
73pl-filozofia18.67799 +2
74pl-niepelnosprawnosc18.05543-
75pl-chleb17.08732-
76pl-diy16.42864 -19
77pl-gra16.22953-
78pl-cryptocurrency16.086172 +165
79pl-retro15.50981 +21
80pl-konkursy15.08132-
81pl-edukacja14.94184 +75
82pl-ludzie14.68176 +38
83pl-photography14.6367815 +112
84pl-technologie14.36855 +141
85pl-gaming13.977247 +212
86pl-games13.923302 +24
87pl-elonmusk13.83221 +7
88pl-100latniepodleglej13.63083 +41
89pl-humor12.6582114 -1
90pl-gamedev12.57643 -21
91pl-polish11.91833-
92pl-opowiadania11.754228 -5
93pl-arcade11.54751 +95
94pl-wierszokleci11.4952013 +64
95pl-spacex11.21811-
96pl-motoryzacja11.188238 +2
97labirynt-swiata10.498106 -24
98pl-foto10.170479 +17
99pl-militaria9.91341-
100pl-inwestowanie8.663107 +41

 
Pierwsze 50 pozycji również w formie wykresu:

Najlepiej wynagradzani autorzy

Poniżej znajdują się wykresy przedstawiające autorów z największą sumą wypłat w poszczególnych tagach (pierwsze 50 z listy).

#pl-artykuly

Suma nagród: 2533.295, liczba postów: 998, liczba autorów: 244

#pl-video

Suma nagród: 536.427, liczba postów: 177, liczba autorów: 50

#pl-podroze

Suma nagród: 517.505, liczba postów: 124, liczba autorów: 52

#pl-emocjonalnie

Suma nagród: 507.456, liczba postów: 303, liczba autorów: 91

#pl-nauka

Suma nagród: 402.685, liczba postów: 129, liczba autorów: 34

#pl-ciekawostki

Suma nagród: 373.567, liczba postów: 175, liczba autorów: 43

#pl-kuchnia

Suma nagród: 368.230, liczba postów: 182, liczba autorów: 63

#pl-fotografia

Suma nagród: 348.493, liczba postów: 395, liczba autorów: 94

#pl-blog

Suma nagród: 306.318, liczba postów: 341, liczba autorów: 89

#pl-gry

Suma nagród: 295.071, liczba postów: 302, liczba autorów: 89

#pl-historia

Suma nagród: 294.907, liczba postów: 182, liczba autorów: 49

#pl-zdrowie

Suma nagród: 274.610, liczba postów: 143, liczba autorów: 49

#tematygodnia

Suma nagród: 262.969, liczba postów: 97, liczba autorów: 52

#reakcja

Suma nagród: 248.134, liczba postów: 141, liczba autorów: 43

#pl-konkurs

Suma nagród: 244.199, liczba postów: 85, liczba autorów: 26

#pl-sztuka

Suma nagród: 227.650, liczba postów: 71, liczba autorów: 36

#pl-wege

Suma nagród: 179.649, liczba postów: 72, liczba autorów: 20

#pl-game

Suma nagród: 173.350, liczba postów: 52, liczba autorów: 3

#pl-steem

Suma nagród: 172.643, liczba postów: 73, liczba autorów: 36

#pl-kosmos

Suma nagród: 167.259, liczba postów: 37, liczba autorów: 12

#pl-kryptowaluty

Suma nagród: 160.060, liczba postów: 190, liczba autorów: 52

#pl-steemit

Suma nagród: 149.584, liczba postów: 90, liczba autorów: 44

#pl-muzyka

Suma nagród: 129.136, liczba postów: 110, liczba autorów: 31

#pl-zwierzeta

Suma nagród: 116.960, liczba postów: 51, liczba autorów: 27

#pl-sport

Suma nagród: 115.484, liczba postów: 256, liczba autorów: 66

#pl-vlog

Suma nagród: 113.799, liczba postów: 72, liczba autorów: 14

#pl-stream

Suma nagród: 111.498, liczba postów: 54, liczba autorów: 16

#pl-tradycja

Suma nagród: 109.831, liczba postów: 86, liczba autorów: 17

#pl-rekodzielo

Suma nagród: 106.746, liczba postów: 43, liczba autorów: 22

#pl-technologia

Suma nagród: 99.816, liczba postów: 96, liczba autorów: 31

#pl-hobby

Suma nagród: 92.776, liczba postów: 87, liczba autorów: 26

#pl-filmy

Suma nagród: 87.509, liczba postów: 72, liczba autorów: 35

#pl-architektura

Suma nagród: 84.496, liczba postów: 22, liczba autorów: 16

#pl-wedkarstwo

Suma nagród: 73.550, liczba postów: 66, liczba autorów: 9

#pl-kuchniakonkurs

Suma nagród: 68.354, liczba postów: 28, liczba autorów: 14

#pl-religia

Suma nagród: 66.091, liczba postów: 37, liczba autorów: 24

#pl-gameplay

Suma nagród: 63.215, liczba postów: 133, liczba autorów: 23

#pl-wise

Suma nagród: 59.239, liczba postów: 6, liczba autorów: 3

#pl-medycyna

Suma nagród: 57.958, liczba postów: 14, liczba autorów: 9

#pl-statystyki

Suma nagród: 54.916, liczba postów: 9, liczba autorów: 6

#pl-przepisy

Suma nagród: 54.614, liczba postów: 60, liczba autorów: 23

#pl-bitcoin

Suma nagród: 53.590, liczba postów: 120, liczba autorów: 25

#szarastrefa

Suma nagród: 52.655, liczba postów: 72, liczba autorów: 17

#pl-ksiazki

Suma nagród: 51.439, liczba postów: 31, liczba autorów: 23

#pl-astronomia

Suma nagród: 51.074, liczba postów: 8, liczba autorów: 3

#nikura

Suma nagród: 50.840, liczba postów: 10, liczba autorów: 1

#pl-kultura

Suma nagród: 45.444, liczba postów: 19, liczba autorów: 9

#pl-polityka

Suma nagród: 44.769, liczba postów: 49, liczba autorów: 21

#pl-spektroskopia

Suma nagród: 43.285, liczba postów: 8, liczba autorów: 1

#pl-grykonkurs

Suma nagród: 43.050, liczba postów: 30, liczba autorów: 23

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Jak miło siebie zobaczyć w statystykach.
Lubię czytać Twoje wszelkie statystyki. Pozdrawiam.

Super jak zawsze :)

Kapitalny wpis

Fajnie, jestem w 3 statystykach :)

czekam na kota, gdzie on?
:)

·

Kot cały czas jeszcze sprawdza czy kolory na wykresach są takie same jak ostatnio czy jednak inne :D

Przydatne zestawienie.

Załapałem się na jeden wykres 😀 ale jestem szczęśliwy 😊

Super zestawienie. Dzięki