Sezon 3, czyli dominacja gracza, który wygrywa drugi raz z rzędu

in polish •  9 months ago 

Gracz Tomaszysko zdominował Ligę, zajmując pierwsze miejsce z przewagą 56 punktów nad drugą Mapą. Pokazuje to, że w ostatnim czasie nie ma na niego mocnych, jest zdecydowanym liderem całej gry! Wspomniana wcześniej Mapa zostaje wicemistrzem, co oznacza, że posiada medale wszystkich kolorów w swojej kolekcji. Pierwszy raz na podium kończy patrycjusz. Gracz, któremu z sezonu na sezon coraz lepiej idzie. Spodziewamy się, że w przyszłości również włączy się do walki o pierwsze miejsce.

Warto odnotować dobry wynik gracza Lycia. Piąte miejsce jest bardzo dobrą pozycją. Podobnie jak patrycjusz, Lycia również zdaje się chcieć powalczyć o najwyższe cele w przyszłości. Wynik z pierwszego sezonu powtarza jakubp, kończąc sezon na czwartym miejscu. 

Tym razem nowi gracze pierwszej Ligi nie wykazali się wolą walki. Cała czwórka (malutki, Magdalena, guru i Martin) nie rozegrała ani jednego meczu. Tym sposobem żegnają się z gronem najlepszych graczy. Miejmy nadzieje, że ci, którzy awansowali do pierwszej ligi, tym razem będą bardziej zainteresowani rozgrywaniem meczów. Między innymi wraca ArcymagBiznesu. Poza nim awansował również zwycięzca 2 Ligi – adwiros. Dodatkowo podczas 4 sezonu, w pierwszej lidze, zagrają Beata i manfredi.

Ostateczna tabela na koniec 3 sezonu prezentuje się tak:

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thank you so much for sharing this amazing post with us!

Have you heard about Partiko? It’s a really convenient mobile app for Steem! With Partiko, you can easily see what’s going on in the Steem community, make posts and comments (no beneficiary cut forever!), and always stayed connected with your followers via push notification!

Partiko also rewards you with Partiko Points (3000 Partiko Point bonus when you first use it!), and Partiko Points can be converted into Steem tokens. You can earn Partiko Points easily by making posts and comments using Partiko.

We also noticed that your Steem Power is low. We will be very happy to delegate 15 Steem Power to you once you have made a post using Partiko! With more Steem Power, you can make more posts and comments, and earn more rewards!

If that all sounds interesting, you can:

Thank you so much for reading this message!

Congratulations @inertiacompl! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!