Ślepy test domowej warki #5

in polish •  2 months ago 

IMG_20190320_224522.jpg

Piana: Biała, wysoka, trwała, drobnopęcherzykowa, oblepia szkło.

Barwa: Ciemnobursztynowa. Piwo zmętnione.

Aromat: Intensywny. Na pierwszym planie czuć wędzoną śliwkę - bardzo intensywną. Pojawiają się również suszone owoce. Wyczuwam delikatnie dymiony charakter. Pojawiają się również przyjemne nuty opieczonej skórki od chleba.

Smak: Podobnie jak w smaku dominuje bardzo przyjemna wędzona śliwka. Po kilku łykach wychodzi bardzo przyjemny słodowy profil z subtelnie palonymi akcentami.

Goryczka: Umiarkowana, delikatnie zalega.

Odczucie w ustach: Pełnia smakowa wyraźnie pełna. Wysycenie umiarkowane. Finisz słodki, średnio krótki.

Myślę, że jest to Brown Porter z dodatkiem wędzonej śliwki.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @ibu568! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 250

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Here are the winners
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!