You are viewing a single comment's thread from:

RE: HF21 już od wczoraj?

in #polish2 years ago (edited)

Teraz 0-15 minut trafia od 100% do 0% dochodu z kuracji dla autora. Kuracja zależy od czasu zagłosowania, siły głosu i ile post miał przed twoim głosem, a ile ostatecznie zarobił.

Dlatego zależnie od autora opłacało się gdzieś w tych okolicach ustawić czyli (1-16 minut).

Teraz ma być według mojej wiedzy 1 minuta, więc przed botami będzie ciężko się ustawić.
Edit: Jacek poniżej mnie skorygował i jednak stanęło na 5 minutach

Było 75% dla autora, 25% dla kuratorów.
Ma być 50% dla autora 50% dla kuratorów

Sort:  

Ostatecznie 5 minut, a nie 1 minuta :)

A jednak? Można gdzieś o tym przeczytać?