25. rocznica śmierci Murraya N. Rothbarda – jednego z najwybitniejszych przedstawicieli LIBERTARIANIZMU

in #polish4 years ago (edited)

cover.png

🗓️ 25 lat temu odszedł Murray N. Rothbard – jedna z najwybitniejszych i najważniejszych postaci w historii ruchu libertariańskiego.

🤓 Swoją karierę zaczynał jako wierny uczeń Ludwiga von Misesa, odkrywając amerykańską tradycję myśli izolacjonistcznej, wolnorynkowej oraz indywidualistycznej. Wypracowany przez Murraya Rothbarda libertarianizm to konsekwentna, bezkompromisowa teoria wolności, łącząca wolnorynkową ekonomię oraz etykę praw naturalnych. Prace Rothbarda są fundamentem ruchu libertariańskiego.

📓 O zmarłym ćwierć wieku temu „Mr. Libertarian” mógłbym zapewne mówić i pisać godzinami. Na szczęście zrobił to za mnie Justin Raimondo – autor jedynej biografii Rothbarda. Autor książki był przyjacielem Rothbarda i miał dostęp do całej jego prywatnej korespondencji, a także odbył wiele rozmów z wdową po Murrayu. Książka ukazuje Murraya Rothbarda jako człowieka i działacza, ze wszystkimi jego wadami i zaletami – Przeciw Państwu: Biografia Murraya Rothbarda opowiada o wszystkich jego wzlotach i upadkach. Szczególnie interesujące są ukazane w książce wieloletnie związki łączące go z Ludwigiem von Misesem i Ayn Rand.

rothbard.jpg

Wszelkie niezbędne informacje o biografii tej nietuzinkowej postaci, którą wydało Stowarzyszenie Libertariańskie przy współpracy z Wydawnictwem Nowy Wspaniały Holding, znajdziecie w tym miejscu.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66871.77
ETH 3512.06
USDT 1.00
SBD 3.14