Sort:  

KMK bike miało z tego co pamiętam pierwsze 30 min. za darmo. Wavelo kosztuje ten piniądz, ale czuć że to dobrze wydany piniądz jak jest 150 stacji w całym mieście ;)
Doceniam Wavelo właszcza teraz, kiedy rozkopali Kraków w kilku strategicznych punktach przez co nawet tramwaje w poniedziałkowe poranki stoją w korkach :D

W sumie racja. Zamiast tych darmowych minut wolałbym chyba mieć stacje pod blokiem.

Coin Marketplace

STEEM 1.19
TRX 0.14
JST 0.144
BTC 62754.68
ETH 2214.66
BNB 557.14
SBD 8.82