[PL] SteemiTag v0.3 skończony!

in #polish5 years ago

SteemiTag


Witam wszystkich czytelników! Kolejna odsłona SteemiTag przed wami! Stwierdziłem, że najlepszą formułą na publikowanie tych postów i nowych wersji będzie po prostu aktualizowanie listy funkcji programu, które zostały wykonane lub są planowane.

Lista zadań

  • Swobodny wybór tagów Wykonano!
  • Import obserwowanych (followersów) Wykonano!
  • Wersja angielska (pozostały drobne poprawki do skończenia)
  • Rozdzielenie konfiguracji (20% skończone)
  • Obsługa niewłaściwych danych podawanych przez użytkownika (10% skończone)
  • Poprawienie grafik

Program można pobrać TUTAJ, zaś kod oglądać TU.


Instrukcję można znaleźć w poprzednim wpisie, zaś opis znajduje się w Githubowskim Readme.


Do zobaczenia, już niedługo!

Sort:  

Fatal Error! Failed to execute script SteemiTag :(

Mógłbyś mi podać ponizsze info?


Ewentualnie użyj tej wersji i powiedz czy masz ten sam problem i wyslij mi output.

its good and also follow me back

good blog !
follow back @toha

Congratulations @haiyangdeperci! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @haiyangdeperci! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20271.61
ETH 1140.71
USDT 1.00
SBD 2.94