Sanatorium Grunwald

in polish •  last year  (edited)

Opuszczone Sanatorium

Na polsko-czeskim pograniczu w pobliżu Wałbrzycha znajduje się niewielka aczkolwiek bardzo interesująca miejscowość. Po pierwsze stąd pochodzi reżyser Krzysztof Kieślowski i odbywa się tu coroczny festiwal filmowy jego imienia, na który ściągają tłumy fanów.

Ale przede wszystkim Sokołowsko słynęło z sanatorium. Śląskie Davos, bo tak je nazywano, funkcjonowało od ok. 1870 roku. Przez wiele lat było znanym i szanowanym sanatorium, słynącym z wodolecznictwa. Miejscowość dzięki położeniu w dobrze osłoniętej dolinie miała bardzo czyste powietrze, dlatego leczono tutaj również choroby układu oddechowego. Co ciekawe, na nowatorskich metodach leczenia opracowanych w Sokołowsku oparto słynne uzdrowisko w samym Davos.

Budynek sanatorium to spory obiekt wybudowany w stylu neogotyckim z czerwonej cegły. Niestety po przemianach ustrojowych związanych z upadkiem komunizmu w Polsce sanatorium upadło a miejscowość straciła status uzdrowiska. Dziś grupka pasjonatów z Fundacji in Situ opiekuje się pozostałościami obiektu i z całkiem niezłym skutkiem walczy o odbudowę budynku.

001.jpg

Abandoned Sanatorium

On the Polish-Czech border near city of Wałbrzych, there is a small but very interesting place. First of all, the director Krzysztof Kieślowski comes here and the annual film festival of his name takes place here, which attracts crowds of fans.

But most of all Sokołowsko was famous for the sanatorium. Silesian Davos, because they were called so, functioned from around 1870. For many years it was a well-known and respected sanatorium, famous for its hydrotherapy. Thanks to its location in a wind-protected valley, the village had very clean air, which is why respiratory diseases were also treated here. Interestingly, on the innovative treatment methods developed in Sokołowsko based the famous spa in Davos itself.

The sanatorium building is a large object built in the neogothic style of red brick. Unfortunately, after the political changes related to the fall of communism in Poland, the sanatorium collapsed and the village lost its status as a health resort. Today, a group of enthusiasts from In Situ Foundation takes care of the remains of the building and fights for the reconstruction of the building with quite a good result.

#aswcontest entry - interior theme

Nikon D7000 + Sigma 10-20
f/11, ISO100, 1/10s

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Niestety upadek zakładu uzdrowiskowego to nie największa tragedia dla tego obiektu.
Kilka lat temu dwukrotnie został podpalony.
Ale pomimo tego nadal wygląda pięknie i dostojnie.
Warto zobaczyć ten obiekt ponieważ nadal robi wrażenie.
Należy też wspomnieć, że zagrożeniem dla uzdrowiska Sokołowsko jest kopalnia Melafiru z drugiej strony góry.
Jeżeli kopalnia "przebije" się na stronę Sokołowska to miejscowość straci swój największy atut - mikroklimat do leczenia chorób płuc.
Czy interes jednego przedsiębiorstwa jest ważniejszy niż szanse leczenia wielu osób w Uzdrowisku Sokołowsko?

Dobrze,że jest ktoś kto wziął to w swoje ręce - bo u nas większość pałaców dworskich wygląda tak jak na moich zdjęciach a szkoda.

World of Photography Beta V1.0
>Learn more here<

Thank you for participating in #architecturalphotography

You have earned 5.05 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 2/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.01
Server time: 20:31:52
Account Level: 3
Total XP: 691.69/800.00
Total Photos: 32
Total comments: 24
Total contest wins: 12
And have also received a 0.90 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

jest klimat!

Super fotka - gratki !!!