You are viewing a single comment's thread from:

RE: Samozaoranie się YT. Film o uchodzcach okazał się totalną klapą.

in #polish5 years ago

Z reguły można zauważyć, że wszystkie filmy nachalnie promujące jakiś pogląd społeczno-polityczny, wykorzystujące emocje spotykają się z negatywnymi opiniami w społeczności internetowej. Portale o tak dużym oddziaływaniu jak FB czy YT siłą rzeczy muszą natrafiać na duży sprzeciw wśród odbiorców.

Sort:  

I o to chodzi. Takie niby małe rzeczy ale przywracają wiarę w ludzkość. Z drugiej jednak strony, tak głeboko w internecie siedzą bardziej inteligenti przedstawiciele ludzkości, nadal jest mnóstwo ludzi którzy internet używają do oglądania śmiesznych filmików dennych seriali itp. jak i wiele ludzi którzy ogladają TV trudne sprawy itp.

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 42108.92
ETH 3191.20
BNB 473.20
SBD 4.80