Sort:  

Jeśli to taka sama jak fioletowa miododajna odmiana dostępna w Polsce (niektóre szkółki sprzedają), to oczywiście, że tak. Barwnika pewnie w kwiatach nie jest wiele, ale może kolorek jakis bladoróżowy wyjdzie. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.025
BTC 13070.65
ETH 386.22
USDT 1.00
SBD 0.98