deletedsteemCreated with Sketch.

in polish •  last year  (edited)

deleted

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I saw your annoying comment on my post and i am just here to tell you that if you keep this up you will get flagged.

I don't flag people, but there are peaople out there who will do so.

Also I Understant only English Yoruba and Igbo so we can't be follow buddies.

You also used a wrong approach.

N.B Upvoting this comment to make up for my time

@ogochukwu

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by !gotsummer from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Pierwsza sprawa:

Selection_018.png

źródło

Druga sprawa:

Pobierz (.exe):
http://www.mediafire.com/file/zam3nb503z85l4t/odliczanie.exe

Selection_019.png

Reverse engeneringu twojego execa robić nie będę, ale owe dwie kwestie powyżej (spamowanie i linkowanie do podejrzanych execów), spowodowały, że tym razem oflaguje Cię ja.

Właśnie to jest wasza przypadłość nikomu się tu nic nie chce.

jasne... bo ja to tak dla sportu sobie czytam dumpy hexów dla losowych postów.

Ja tymczasem nadal nie widzę, byś usunął link do exec'a. Wygląda to tak, jakbyś miał bardzo duży interes w tym, by ludzie tego execa ściągneli i uruchomili.

Naprawdę dziwi Cię moja flaga? Za samo "vote za vote" chciałem Ci ją dać. Potencjalnie niebezpieczny exec przekonał mnie w 100%.

widzę, że wrzuciłeś drugi post, bez linku do execa. W odpowiedzi na to, redukuje też tutaj flagę, ale ze wzgledów bezpieczeństwa, minimalną flagę ten post będzie jeszcze miał.

Możesz go wyedytować i usunąć link, zdejmę wówczas flagę, ale prosiłbym Cię o nie spamowanie ludzi komentarzami "vote za vote" - to naprawdę jest bez sensu, sam do tego dojdziesz prędzej czy później.

dobra usunąłem exe.