You are viewing a single comment's thread from:

RE: Wóz Drzymały - Armored Warriors

in #polish4 years ago

zauważyłem, że od jakiegoś czasu przekierowujesz na swojego bloga. bardzo fajnie, tylko że tło pod samym tekstem sprawia, że ciężko mi sie czyta. Możliwe że to tylko mój problem i mojego wzroku, ale jeśli nie to może warto rzucić solid color pod sam tekst. Pozdrawiam!

Sort:  

Tak, jest to znacznie szybsza dla mnie metoda, a nie dubluje treści, więc uznałem, że tak będzie lepiej dla wszystkich.
Co do tego tła pod tekstem, to ustawiłem to w taki sposób, bo podoba mi się ten efekt i starałem się ustawić przezroczystość na tyle żeby nie powodowała ona problemów z czytaniem. Przyznaję jednak, że nie wiem jak to wygląda na innych monitorach :) Dzięki za sugestię, zobaczę co będę w stanie z tym zrobić.

🎁 Dear @glass.wolf,

SteemBet Seed round SPT sale is about to start in 2 days!

When our started the development of SteemBet Dice game, we couldn’t imagine that our game would go so viral and that SteemBet would become one of the pioneers in this field.

In order to give back to our beloved community, we’ll distribute 4000 STEEM to SPT holders immediately after Seed sale. Plus, investors in this earliest round will be given 60% more tokens as reward and overall Return on Investment is estimated at 300%!

Join the whitelist on SteemBet webiste now and start investing! Feel free to ask us anything on Discord https://discord.gg/tNWJEAD

spt-sale-2-day.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 26977.81
ETH 1705.05
USDT 1.00
SBD 2.72