Stolik wypalany prądem

in #polish3 years ago

Przedstawiam wam mój drewniany stolik zrobiony z jednej dużej dechy.
Wypalony za pomocą prostego urządzenia zrobionego z transformatora od zużytej mikrofali.
Wzory zostały zalane żywica z pigmentami UV zmieszanymi z pigmentami fotoluminescencyjnymi.
Stolik niski do picia herbaty z nogami zjedzonymi przez korniki.

stolik_wypalany_pradem_uv_1.jpg

stolik_wypalany_pradem_uv_2.jpg

stolik_wypalany_pradem_uv_7.jpg

stolik_wypalany_pradem_uv_8.jpg

stolik_wypalany_pradem_uv_11.jpg

stolik_wypalany_pradem_uv_12.jpg

Sort:  

Ale ten wzorek jest kozacki!
Pewnie wydaje mi się jeszcze bardziej efektowny ze względu na kontrast kolorów między żywicznym wypełnieniem, a odcieniem drewna.

Posted using Partiko Android

Hi. I am part of a group that are trying to increase the number of minnows by 250 this month. Your name has come up for being close to the 500SP mark needed to qualify. If you are interested in the project let me know and I will tell you what the next step is.

This is the link to the announcement post, https://steemit.com/steem/@steemcommunity/announing-steems-biggest-push-yet-to-grow-a-middle-class-let-make-250-new-minnows-in-a-month

We are hoping to give a push to committed users that are near the 500SP mark and willing to work with us to get there. I hope to see a reply from you so that we can give you that bit of help to reach the next level.
Niall.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19283.39
ETH 1054.91
USDT 1.00
SBD 2.89