Detal IsteemCreated with Sketch.

in polish •  4 months ago 

Kroi się nowa Hucułka

55EEF4AA-0FFA-4FC2-9D7F-8FB78F54A457.jpeg

C875B4E2-617B-4CEE-9F0E-6232B1157C9C.jpeg

Ostatnio zaczęło mnie ciągnąć do połączeń kobaltu i karminu, jest taki żywy, ekspresyjny. To nie jest jeszcze moje ostatnie słowo w tym obrazie. Wydawało mi się, ze ma się już ku końcowi, gdy zrobiłam zdjęcia, pojechałam do Tarnowa, z tylu głowy miałam myśl, ze czegoś jeszcze tam brakuje, jakichś detali, jakiegoś koloru, czystości i takiego odważnego momentu. I teraz wiem co to jest. W weekend zabieram się za poprawkę, a od piątku szykuję nową martwą, którą, dla swojej lepszej motywacji będę wrzucać jako work in progress codziennie, abyście i wy mogli zobaczyć moje zmagania z tematem. 😊

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Świetne połączenie, jak ogień i woda.

·

Dziękuje, tak, uwielbiam żywą barwę.