Pożar kotłowni i wypadek samochodów ciężarowych - styczniowe wyjadny OSP KSRG Jadowniki.steemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago


Zimą, od nowego roku, strażacy z Jadownik wyjeżdżali do dwóch zdarzeń drogowych, w których jedna osoba została poszkodowana oraz do pożaru kotłowni w budynku mieszkalnym. 


I

Pierwszy alarmowy wyjazd był do zdarzenia drogowego na ul. W. Witosa w Jadownikach gdzie kierujący samochodem osobowym uderzył w drzewo. 

O tym zdarzeniu pisałem wcześniej tutaj: https://steemit.com/polish/@firesteem/pozar-w-sylwestra-oraz-wypadek-w-nowy-rok-czyli-dwa-wyjazdy-naszej-jednostki


II

Kolejną interwenjcją była akcja gaśnicza pożaru kotłowni w jednym z domów przy ul. Zamłynie w Jadownikach. Gospodarz domu wzywając pomoc poinformował brzeskie stanowisko kierowania, że w kotłowni znajduje się opał drzewny i oleje łatwopalne. 

Zastępy straży pożarnej po dotarciu na miejsce pożaru stwierdzili, że pali się w kotłownia budynku mieszkalnego. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji mieszkańców domu, podaniu dwóch linii gaśniczych na źródło ognia, przewietrzeniu wszystkich pomieszczeń i na końcu przekazaniu miejsca zdarzenia właścicielowi. 
III

Nocny alarm, który zbudził strażaków, i który był ostatnim jak dotąd wyjazdem, był do wypadku drogowego w miejscowości Brzesko na skrzyżowaniu ulic Głowackiego z Solskiego. 

Do dotarciu zastępów strażackich okazało się, że w zdarzeniu drogowym udział brały dwa samochody ciężarowe. Kierowca jednego z nich został ranny i doznał szoku powypadkowego. Został zabrany przez ZRM do szpitala. Droga nr DK94 w tym miejscu była całkowicie zablokowana od godz. 23:40 do ok. 5:00. Policja zorganizowała objazdy innymi drogami. 

Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pomocy medycznej i psychicznej kierowcom, odłączeniu akumulatorów w ciężarówkach, zabezpieczeniu i posypaniu sorbentem rozlanych płynów eksploatacyjnych (w jednym z samochodów został rozerwany zbiornik paliwa przez co rozlało się ok 900 litrów ropy), pomocy Pomocy Drogowej w przetransportowaniu pojazdów na policyjny parking, uprzątnięciu dróg.

Policja prowadziła dochodzenie w sprawie wypadku. Przesłuchiwała świadków, którzy widzieli całe zajście. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że prawdopodobnie kierujący Mercedesem obywatel Rumunii przejechał na czerwonym świetle i uderzył w samochód ciężarowy Renault wjeżdżającego na skrzyżowanie.

Zakończenie akcji: 5:05 nad ranem.
To tyle, jak na razie akcji, w których braliśmy udział w tym roku. O przyszłych będę Was informował na bieżąco. 

Dzięki wielkie za wizytę i wsparcie! 

W sobotę, tj. 26 stycznia, odbędzie się u nas zebranie sprawozdawcze za ubiegły rok. Wówczas podam Wam statystyki jakie mieliśmy :)

Pozdrawiam Mariusz, @firesteem.

Sort:  

Congratulations @firesteem! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 400 replies. Your next target is to reach 500 replies.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20052.14
ETH 1133.91
USDT 1.00
SBD 2.91