13 litrów krwi pełnej oddali honorowo strażacy i policjanci, z powiatu brzeskiego, w ramach akcji „Ognisty Ratownik Gorąca Krew”steemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago

„Krew to najcenniejszy dar jaki można przekazać drugiemu człowiekowi” – tym przesłaniem kierowali się ratownicy powiatu brzeskiego oddając honorowo ten cenny płyn.

w dniu 03.02.2019r. miała miejsce akcja zbiórki krwi w ramach akcji „Ognisty Ratownik Gorąca Krew” zorganizowana w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. Organizatorem był Klub HDK przy KP PSP w Brzesku wspólnie z OSP KSRG Jadowniki.
Do akcji włączyło się 29 ochotników, w tym większość koleżanek i kolegów strażaków z jednostek OSP m.in. OSP Jadowniki, OSP Dębno, OSP Biesiadki, OSP Jasień, OSP Wojakowa oraz funkcjonariusze KP PSP w Brzesku, Komendy Powiatowej Policji w Brzesku oraz niezawodni członkowie Klubu HDK MOTOJADOWNIKI. Przybyli również zainteresowani okoliczni mieszkańcy Brzeska. 

Kolejną okazją do honorowego oddania krwi organizujemy, jako OSP Jadowniki wraz z OSP Łoniowa w ramach tej samej akcji „Ognisty Ratownik Gorąca Krew”. która odbędzie się 16 lutego - serdecznie zapraszam. 

Pisałem o niej tutaj: https://steemit.com/polish/@firesteem/walentynkowa-akcja-oddawania-krwi


https://steemitimages.com/p/S5Eokt4BcQdk7EC459KkWED1tLQXtQH6ZoSTGzSxnigjj3E53gTjnToGM8BdtvUWUAXhwbU?format=match&mode=fit&width=640Zdjęcia z profilu Krwiodawstwo Brzesko: https://www.facebook.com/KRWIODAWSTWOBRZESKO/photos/pcb.2014471395295283/2014468205295602/?type=3&theater


Dzięki za wizytę i wsparcie nas ratowników.

Pozdrawiam Mariusz, @firesteem.

Sort:  

<was here shoing some love🐲💗🐉💖 for blood ;)

A very valuable liquid but many actions are being created in which you can share it. We also organize such actions :)
Thanks my Dragon for a visit! :)

that is liquid funds hun ;) 🐲🐉💖

You are my fund of happy 😃

aww thanks sunshine💗🐲 Happy i amuse you :D :P

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19231.94
ETH 1045.13
USDT 1.00
SBD 2.94