Walentynkowa Akcja Oddawania KrwisteemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago

Strażacy z OSP Jadowniki i OSP Łoniowa zapraszają na kolejną akcję krwiodawstwa.Walentynkowa akcja krwiodawstwa organizowana jest w ramach programu OGNISTY RATOWNIK GORĄCA KREW. 

Odbędzie się ona 16 lutego 2019 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 w budynku remizy OSP Łoniowa.

Serdecznie zapraszam, na pierwszą w tym roku akcję XIII edycji Ognisty Ratownik Gorąca Krew,  chętnych do udziału i honorowemu oddaniu krwi osobom potrzebującym. 

Pozdrawiam Mariusz, @firesteem.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.030
BTC 20454.28
ETH 1174.43
USDT 1.00
SBD 2.93