You are viewing a single comment's thread from:

RE: [Tematy Tygodnia #37] Lotto - realna szansa na wygranie milionów, czy zwykłe oszustwo?

in #polish3 years ago

Za Wikipedią: "Opłacalność udziału w grze losowej określamy wartością oczekiwaną zwrotu. Biorąc pod uwagę cenę zakładu oraz oczekiwaną kumulację (wartość wypłaty za nagrodę I stopnia) można stwierdzić stopę zwrotu. Grając bez kumulacji średnio tracimy 2,07 zł na zakład (cena zakładu to 3 zł). W przypadku kumulacji 31 mln zł uczestnik wychodzi na zero (pod warunkiem, że będzie tylko jedna "szóstka"). Każda wyższa kumulacja generuje dodatnią wartość oczekiwaną." Średnia strata grającego to średni zarobek totalizatora na każdym zakładzie. Po co robić przekręty jeśli totalizator i tak zarabia krocie będąc "uczciwym"?