Sztuka Legendarnego Noobienia Czyli śmiejmy się z własnych błędów

in #polish6 years ago

Siedząc sobie w swoim skrzypiącym fotelu wspominałem miniona dni, bo przecież kiedyś to było! I wtedy natchnęła mnie myśl '' coś jest w tym że z gier w które graliśmy wspominamy równie miło akcje w których nam poszło świetnie ale również te epickie katastrofy''

Przyjrzyjmy się zatem paradzie porażek, gdzie doskonały strzelec atakując z zaskoczenia, wykonał niemal kreskówkowy obrys swojego przeciwnika i zginął, tak więc wsiądźmy na nasz poduszkowiec o zachowaniu Wańki Wstańki i dachujmy nim przetaczając się przez połowę sojuszniczej drużyny, zbierzmy aggro od wszystkich mobów i zaparkujmy na koronach drzew.

Wszystkie te katastrofy zapamiętujemy dzięki czemuś czego nie przewidzieli twórcy. Stajemy się wtedy widzem i uczestnikiem naszej własnej komedii. Bo w końcu co lepiej się wspomina z kolegami? Pamiętacie jaki ja wtedy byłem przewspaniały? Raczej nie. Ludzie wolą wspomnieć coś bardziej jak: Pamiętacie kiedy on targał ten transportowiec przez pół mapy i rozbił go o skałę tuż obok nas? Wtedy pada kontrprzykład noobienia i wszyscy się śmieją.

W tych przypadkach czas pokazuje, że ta ''Katastrofa'' Była warta więcej od tamtego zwycięstwa.

Sort:  

Congratulations @dovahkiinpl! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @dovahkiinpl! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @dovahkiinpl! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @dovahkiinpl! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64320.07
ETH 3154.23
USDT 1.00
SBD 4.34